Empower Missions – Living Life to the Fullest

vekkelse

Den radikale bønnen

Bli inspirert til å be en radikal, livsforvandlende bønn og lev et liv med radikal glede, mening, fred og spenning. Scripture: Lukas 10:1-17, Ef. 2:10 Date and place: 9. Januar, 2016, Bergen, Norway Language: Norwegian Recommended Resources: Book: “The Radical Prayer” / “Den Radikale Bønnen” – Derek Morris Sermons from Derek Morris In Swedish: Adventist…

Aller helligste sannheten for vår tid

Gjennom helligdomen, som åpenbarer Guds frelsesplan, ser vi hvordan Gud har åpenbart viktige sannheter til rett tid. Hva er sannheten for vår tid? De sannhetene vi finner i det aller helligste er svært intressante i forhold til de 3 englers budskap i Åpenbaringen 14! Scripture: 1 Mosebok 2:16-17, 4:3-5, Johannes 10:9-11, Salmene 77:14, Galaterbrevet 3:28,…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
▲ Back to Top