Empower Missions – Living Life to the Fullest

media

En odelad tron

Det finns många inflytanden i samhället idag, och vi måste bevara våra hjärtan som aldri förr! Filmer, literatur, TV, internet, listan är lång med många inflytanden – på gott och ont. Så spelar det någon roll vad jag tittar på? Varje dag måste vi ta val. Frågan är: Vem sitter på din tron? Tronen kan…

An Undivided Throne

There are many influences in society today, and we need to guard our hearts like never before! Movies, literature, TV, Internet, the list is long of the many influences – For good and for bad. So does it matter what I watch? Every day we need to make choices. The ultimate question is: Who is…

An Undivided Throne (Es)

There are many influences in society today, and we need to guard our hearts like never before! Movies, literature, TV, Internet, the list is long of the many influences – For good and for bad. So does it matter what I watch? «Entertainment Television suppresses the frontal lobe» says Dr Neil Nedley. “I will set…

An Undivided Throne (Ro)

There are many influences in society today, and we need to guard our hearts like never before! Movies, literature, TV, Internet, the list is long of the many influences – For good and for bad. So does it matter what I watch? «Entertainment Television suppresses the frontal lobe» says Dr Neil Nedley. “I will set…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
▲ Back to Top