Empower Missions – Living Life to the Fullest

evangelisme

Den radikale bønnen

Bli inspirert til å be en radikal, livsforvandlende bønn og lev et liv med radikal glede, mening, fred og spenning. Scripture: Lukas 10:1-17, Ef. 2:10 Date and place: 9. Januar, 2016, Bergen, Norway Language: Norwegian Recommended Resources: Book: “The Radical Prayer” / “Den Radikale Bønnen” – Derek Morris Sermons from Derek Morris In Swedish: Adventist…

Det ultimate offer

Det at Guds sønn døde for oss ville vært stort nok. Men hans offer og soning er så mye større enn dette. I dette foredraget får vi se forskjellige aspekter ved Jesu offer. Det begynte i himmelen, fortsatte her på jorden, og vil sette spor inn i evigheten! Jesus ofret og oppgav: Ære og herlighet…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
▲ Back to Top