Empower Missions – Living Life to the Fullest

Daniel 8

La verdad derribada, pero restaurada!

El Anticristo ha derribada Cristo y verdades importantes que encontramos en el Santuario – El plan de Dios para la salvacion. Discubre que ha pasado y como Dios lo ha restaurada! Versiculos: Daniel 8 Fecha y lugar: Noviembre 2015, Light Channel, Dinamarca Idioma: Inglés con subtitulos en Español. Recursos Recomendados: Cursos de Biblia Online (Gratis)…

7. De goda nyheterna om domen

Domen är goda nyheter! Upptäck profetian om den himmelska helgedomen som rensas från synd. En serie om helgedomen av Christian Hjortland. Gud har på ett fantastiskt sätt gett oss en GPS (God’s plan of Salvation) som beskriver hela frälsningsplanen, och viktiga grundpelare för våran tro. Sanningen blev nedkastad av antikrist, men återställd av Gud genom…

6. Sanningen nedkastad, men återställd! – del 2

Right click for fullscreen Antikrist har kastat ned Kristus och de viktiga sanningarna vi hittar i helgedomen, Guds frälsningsplan. Men Gud har återställt sanningen En serie om helgedomen av Christian Hjortland. Gud har på ett fantastiskt sätt gett oss en GPS (God’s plan of Salvation) som beskriver hela frälsningsplanen, och viktiga grundpelare för våran tro….

5. Sanningen nedkastad, men återställd! – del 1

Right click for fullscreen Antikrist har kastat ned Kristus och de viktiga sanningarna vi hittar i helgedomen, Guds frälsningsplan. Men Gud har återställt sanningen En serie om helgedomen av Christian Hjortland. Gud har på ett fantastiskt sätt gett oss en GPS (God’s plan of Salvation) som beskriver hela frälsningsplanen, och viktiga grundpelare för våran tro….

The Truth Cast Down, but Restored!

Through history, antichrist has cast down Christ and the important truths we find in the Sanctuary – God’s Plan of Salvation. Discover what happened, and how God restored His truth. Scripture: Daniel 8, Revelation 13, Daniel 7 Date and place: November 21 2015, Light Channel, Denmark. Language: English Recommended Resources: Free Online Bible Studies |…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
▲ Back to Top