Empower Missions – Living Life to the Fullest

bedrag

En odelad tron

Det finns många inflytanden i samhället idag, och vi måste bevara våra hjärtan som aldri förr! Filmer, literatur, TV, internet, listan är lång med många inflytanden – på gott och ont. Så spelar det någon roll vad jag tittar på? Varje dag måste vi ta val. Frågan är: Vem sitter på din tron? Tronen kan…

Nytt Syn på livet, Bibelen

8. Nytt syn på kirken: Satans mesterverk avslørt på forhånd

Right click for full screen Se hvordan en 2500 år gammel profeti fra Bibelen på forhånd avslørte Satans største mesterverk, som har gitt millioner av mennesker et galt bilde av kirken, kristendom, Bibelen og Gud. Sorg, smerte, lidelse, ondskap, grusomhet, hykleri, korstog, forfølgelse, gå på vann, røde havet delt i to, skapt på 6 dager……

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
▲ Back to Top