Empower Missions – Living Life to the Fullest

Sabbaten och vilodagen, vad säger Bibeln? – Lördag eller Söndag?

Sabbaten och vilodagen, vad säger Bibeln? – Lördag eller Söndag?

Categories: ,

Sabbaten gavs till människan redan i skapelsen. Var det Lördag eller Söndag? Vissa kristna menar att sabbaten blev ändrat från lördag till söndag. Andra säger att söndagen ska firas till minne om uppståndelsen, och att sabbaten på lördag bara är för judarna. Vad säger Bibeln om detta?


Want more from Empower Missions?

Speaker: Christian Hjortland

Christian is the Director for Empower Missions. He is a nurse, photographer and graphic designer, and has served as chaplain, bible worker, and guest teacher at several mission schools.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
▲ Back to Top