Empower Missions – Living Life to the Fullest

Nådens sista budskap

I det vi närmar oss de sista begivenheterna i den här världen, så är Jesus’ egen rättfärighet vårt enda hopp! Jesus är den enda som kan ge oss seger.
Det kommer tillslut att vara två grupper: De som förnekar Gud och Hans bud, och de som älskar Gud och håller Hans bud. Vi kommer att se på de tre änglarnas budskap i Uppenbarelseboken kapittel 14.
Scripture: Uppenbarelseboken 14:1-12, 17:2,5-6, 18:1-5 Predikaren 12:13, 2 Korinterbrevet 5:17, Filipperbrevet 2:5, 2 Tessalonikerbrevet 2:13, Johannes 10:16,27.
Date and place: Maj 2013, Ekebyholmsskolan, Sweden.

Ask a question


Want more from Empower Missions?

Speaker: Christian Hjortland

Christian is the Director for Empower Missions. He is a nurse, photographer and graphic designer, and has served as chaplain, bible worker, and guest teacher at several mission schools.

Leave a Reply

2 × 3 =

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
▲ Back to Top