Empower Missions – Living Life to the Fullest

Från en besvikelse till ett meningsfullt kall

Från en besvikelse till ett meningsfullt kall

Categories: , , , , , , , ,

Har du någon gång rymt från Gud? Har du hållit fast vid en synd du inte har kontroll över, eller har du låtit bli att göra det du vet är rätt? När vi överlåter detta till Jesus, så kan vi vinna seger över det i Hans kraft. Gud kan förvandla alla besvikelser, som prövningar, svårigheter, frestelser, och synd, till ett meningsfullt kall.
Scripture: Jona 1:1-12, 2:1-11, Filipperbrevet 4:13, Romarbrevet 4:20, 1 Tessalonikerbrevet 5:23-24, 2 Korinterbrevet 12:8, Jona 3:1-3.
Date and place: January 2013, Ekebyholmsskolan, Sweden

Ask a question


Want more from Empower Missions?

Speaker: Christian Hjortland

Christian is the Director for Empower Missions. He is a nurse, photographer and graphic designer, and has served as chaplain, bible worker, and guest teacher at several mission schools.

Leave a Reply

fifteen − 5 =

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
▲ Back to Top