Empower Missions – Living Life to the Fullest

En udelt trone


Vi lever midt i en stor strid, og vi vet at utifra hva Åpenbaringsboken forteller oss så er striden ikke lenger mellom Kristus og Satan, for Kristus har seiret. Striden er nå mer enn noensinne rettet mot oss. Matt 6:24: “Ingen kan tjene to herrer; for han vil enten hate den ene og elske den andre, eller holde sig til den ene og forakte den andre; dere kan ikke tjene Gud og mammon.” Gjennom beskuelse blir vi forandret. Beskuer du noe eller noen?
Gud kan kun ta bolig på en udelt trone i våre liv.
Scripture: Matteus 6:24, 5:27-30, Åpenbaringsboken 12:17, Matteus 14:13-33, 2 Korinterbrevet 4:16-18, Galaterbrevet 5:19-25, Ordspråksboken 4:23, 8:13, Salmene 101:3, 119:37, Filipperbrevet 4:8, 2 Korinterbrevet 3:18.
Date and place: January 25 2014, Haugesund, Norway

Ask a question


Want more from Empower Missions?

Speaker: Christian Hjortland

Christian is the Director for Empower Missions. He is a nurse, photographer and graphic designer, and has served as chaplain, bible worker, and guest teacher at several mission schools.

Leave a Reply

3 × three =

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
▲ Back to Top