Empower Missions – Living Life to the Fullest

En odelad tron

Det finns många inflytanden i samhället idag, och vi måste bevara våra hjärtan som aldri förr! Filmer, literatur, TV, internet, listan är lång med många inflytanden – på gott och ont. Så spelar det någon roll vad jag tittar på? Varje dag måste vi ta val. Frågan är: Vem sitter på din tron? Tronen kan inte vara delad, vi måste ta ett val.

Scripture: Revelation 12:17, Matthew 14:14-32, Colossians 3:2, Galatians 5:19-25, Romans 1:32, Proverbs 4:23, 8:13, Psalms 101:3, 119:37, Philippians 4:8, Revelation 14:7, 2 Corinthians 3:18, Matthew 5:27-30.
Date and place: August 14, 2015, IMPACT Örebro
Language: Swedish
Recommended Resources: Inspelningar från IMPACT Örebro 2015 | Little Light Studios, Pesuodology – The Art of Lying


Want more from Empower Missions?

Speaker: Christian Hjortland

Christian is the Director for Empower Missions. He is a nurse, photographer and graphic designer, and has served as chaplain, bible worker, and guest teacher at several mission schools.

Leave a Reply

four × 1 =

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
▲ Back to Top