Empower Missions – Living Life to the Fullest

Det ultimate offer

Det at Guds sønn døde for oss ville vært stort nok. Men hans offer og soning er så mye større enn dette. I dette foredraget får vi se forskjellige aspekter ved Jesu offer. Det begynte i himmelen, fortsatte her på jorden, og vil sette spor inn i evigheten! Jesus ofret og oppgav: Ære og herlighet (sin natur), Jordiske interesser og ressurser, Tid, sitt Liv.
Scripture: Filipperbrevet 2:5-9, Hebrebrevet 2:14-18, Lukas 2:49, Matteus 4:1-11,18-23, 8:19-22, 14:13-14, 28:18-20, Apostlenes gjerninger 2:44, 14:19, Romerbrevet 12:1.
Date and place: April 4 2014, Haugesund, Norway

Ask a question


Want more from Empower Missions?

Speaker: Christian Hjortland

Christian is the Director for Empower Missions. He is a nurse, photographer and graphic designer, and has served as chaplain, bible worker, and guest teacher at several mission schools.

Leave a Reply

20 − 19 =

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
▲ Back to Top