Empower Missions – Living Life to the Fullest

De tio buden och lagen – vad säger Bibeln?

De tio buden och lagen – vad säger Bibeln?

Categories: ,

Är de tio buden en del av lagen som spikades till korset, vid Jesu död? Några säger att de tio buden är upphävda. Andra menar att alla utom det fjärde budet gäller. Låt oss se vad Bibeln säger.


Want more from Empower Missions?

Speaker: Christian Hjortland

Christian is the Director for Empower Missions. He is a nurse, photographer and graphic designer, and has served as chaplain, bible worker, and guest teacher at several mission schools.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
▲ Back to Top