Empower Missions – Living Life to the Fullest

4. Antikrist avslöjad!


Right click for fullscreen

Daniel 7 beskriver antikrist, ett system som gör krav på Guds plats på jorden och förför jordens invånare med falska läror som går emot Kristus.

En serie om helgedomen av Christian Hjortland. Gud har på ett fantastiskt sätt gett oss en GPS (God’s plan of Salvation) som beskriver hela frälsningsplanen, och viktiga grundpelare för våran tro. Sanningen blev nedkastad av antikrist, men återställd av Gud genom Hans folk.

Se fler program från serien här.
Date and Place: September, 2015, Malmö, Sweden
Language: Swedish
Recommended Resources: Gratis bibelstudier online
Recorded by: LifestyleTV

Want more stories from Empower Missions? Subscribe and follow us on Facebook.

Ask a question


Want more from Empower Missions?

Speaker: Christian Hjortland

Christian is the Director for Empower Missions. He is a nurse, photographer and graphic designer, and has served as chaplain, bible worker, and guest teacher at several mission schools.

Leave a Reply

one + nine =

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
▲ Back to Top