Empower Missions – Living Life to the Fullest

Media Sv/No

En människa efter Guds hjärta

När man ska ta val i livet, händer det att man får rådet att göra det man själv har lust till. “- Lyssna till ditt hjärta”, är ett råd man ibland får. Detta gäller också ibland kristna. Kan vi lita på det vårat hjärta säger? Vad säger Guds ord? Scripture: Jeremia 17:9, Predikaren 7:29, Romarbrevet…

Hur stor är din Gud?

Vi tjänar en mäktig Gud. Universet vittnar om det, övergivna människors liv vittnar om det. Scripture: Jeremia 18:1-6, 2 Kor 5:17 Date and place: November 2012, Västerås, Sweden Ask a question Want more from Empower Missions? Donate Subscribe

En udelt trone

Vi lever midt i en stor strid, og vi vet at utifra hva Åpenbaringsboken forteller oss så er striden ikke lenger mellom Kristus og Satan, for Kristus har seiret. Striden er nå mer enn noensinne rettet mot oss. Matt 6:24: “Ingen kan tjene to herrer; for han vil enten hate den ene og elske den…

Fra en skuffelse til et meningsfullt kall

Har du noen gang rømt fra Gud? Har du holdt fast ved en synd du ikke har kontroll over, eller har du latt være å gjøre det som er rett? Når du overgir dette til Jesus så kan du vinne seier over det i Hans kraft. Gud kan forvandle alle skuffelser som prøvelser, vanskeligheter, fristelser,…

Från en besvikelse till ett meningsfullt kall

Har du någon gång rymt från Gud? Har du hållit fast vid en synd du inte har kontroll över, eller har du låtit bli att göra det du vet är rätt? När vi överlåter detta till Jesus, så kan vi vinna seger över det i Hans kraft. Gud kan förvandla alla besvikelser, som prövningar, svårigheter,…

Det ultimate offer

Det at Guds sønn døde for oss ville vært stort nok. Men hans offer og soning er så mye større enn dette. I dette foredraget får vi se forskjellige aspekter ved Jesu offer. Det begynte i himmelen, fortsatte her på jorden, og vil sette spor inn i evigheten! Jesus ofret og oppgav: Ære og herlighet…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
▲ Back to Top