Empower Missions – Living Life to the Fullest

Media Sv/No

Nytt Syn på livet, Bibelen

5. Nytt syn på Bibelen: Profetien om Europas fremtid II

Se hvordan en 2500 år gammel profeti fra Bibelen på en imponerende måte forutså verdensrikers oppkomst og fall, opp gjennom hele historien og frem til i dag, men også videre fremover! Sorg, smerte, lidelse, ondskap, grusomhet, hykleri, korstog, forfølgelse, gå på vann, røde havet delt i to, skapt på 6 dager… og Bibelen skal liksom…

Nytt Syn på livet, Bibelen

4. Nytt syn på Bibelen: Profetien om Europas fremtid

Right click for fullscreen Se hvordan en 2500 år gammel profeti fra Bibelen på en imponerende måte forutså verdensrikers oppkomst og fall, opp gjennom hele historien og frem til i dag, men også videre fremover! Sorg, smerte, lidelse, ondskap, grusomhet, hykleri, korstog, forfølgelse, gå på vann, røde havet delt i to, skapt på 6 dager……

Nytt Syn på livet, Bibelen

3. Nytt syn på tro: Hvorfor bry seg?

Hvis Bibelen er sann er det verdens mest bortglemte bok og en uvurderlig verdifull skatt du ikke burde gå glipp av. Hør tre grunner til at det kristne håp er ubeskrivelig bra. Sorg, smerte, lidelse, ondskap, grusomhet, hykleri, korstog, forfølgelse, gå på vann, røde havet delt i to, skapt på 6 dager… og Bibelen skal…

Nytt Syn på livet, Bibelen

2. Nytt syn på tro: Imponerende beviser

Right click for fullscreen Du trenger ikke legge bort hjernen din for å tro! Faktisk finnes det overraskende mange og gode grunner for et intelligent tenkende menneske å ta Bibelen på sitt ord. Hør om noen av dem. Sorg, smerte, lidelse, ondskap, grusomhet, hykleri, korstog, forfølgelse, gå på vann, røde havet delt i to, skapt…

Nytt Syn på livet, Bibelen

1. Nytt syn på Gud: Kristendommen, den tiende landeplage

Right click for full screen. Hvorfor jeg er enig med Øverland, hvorfor jeg også er ateist, og hvorfor jeg allikevel vil oppfordre deg til å smake å se at Herren er god. Sorg, smerte, lidelse, ondskap, grusomhet, hykleri, korstog, forfølgelse, gå på vann, røde havet delt i to, skapt på 6 dager… og Bibelen skal…

Imagine How Much Good

Message starts at 31:40 and lasts for about 30min. Through earnest endeavors we can either accomplish a lot of good or a lot of harm. Discover your God-given potential. Discover the incredible power of united efforts. Ponder Heaven’s great and grand purpose for your life. Date and Place: December 31, 2013, Tyrifjord, Norway, ASI Scandinavia…

Forbindelsen mellom fysisk, mental og åndelig helse

Helse er helhetlig. Studier viser at fysisk, mental og åndelig helse har en innvirkning på hverandre. Kan det jeg spiser påvirke min hjerne og karakter? I dette foredraget ser Christian på dette, og særlig hvordan fysisk helse påvirker åndelig helse. Scripture: Ordspråksboken 3:5-8, 17:22, Salmene 31:10, 5 Mosebok 4:40, 12:25, 2 Mosebok 15:26, Galterbrevet 6:7-8,…

Alkohol og Bibelen

Hva sier bibelen om Alkohol? Hva sier forskning? Kan kristne som tror på Bibelen drikke litt? I dette foredraget ser Christian på de forskjellige ordene for vin og sterk drikk (Tîyrôsh, Yayin, Oinos, Gleukos, Shêkâr) Scripture: Jesaja 65:8, Lukas 5:37-39, Habakukk 2:15, Jesaja 28:7, Ordspråksboken 20:1, 31:6-7, 4-5, 28:9, 29:18, 23:29-35, 5. Mosebok 14:23-26, Johannes…

Aller helligste sannheten for vår tid

Gjennom helligdomen, som åpenbarer Guds frelsesplan, ser vi hvordan Gud har åpenbart viktige sannheter til rett tid. Hva er sannheten for vår tid? De sannhetene vi finner i det aller helligste er svært intressante i forhold til de 3 englers budskap i Åpenbaringen 14! Scripture: 1 Mosebok 2:16-17, 4:3-5, Johannes 10:9-11, Salmene 77:14, Galaterbrevet 3:28,…

Hur kan jag veta Guds vilja för mitt liv?

Viljan är något fundamentalt i våra liv. Vi har en fri vilja som vi kan göra vad vi vill med. Om vi önskar att veta Guds vilja i våra liv, så finns det några väldigt viktiga principer man måste följa. Detta är både nyttigt för mindre saker, i våra liv, men också för störe frågor…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
▲ Back to Top